Sa oled siin

VentTubes

Ülerõhk-toruventilaator

Sõõm värsket õhku karjalautadele

 

Sees sama hea nagu väljas

Püüame pidevalt innovatsiooni ja tootearenduse abil parandada õhu kvaliteeti põllumajandushoonetes, vähendada loomade kuumastressi
ja hingamisteede haigusi ning parandada saagikust ning karja tootlikkust. Põhimõtteliselt tahame pakkuda sees sama häid tingimusi nagu väljas.

 

Galebreaker VentTubes

Ventilatsioonitoru koosneb väljapoole paigaldatud ventilaatorist, mis on ühendatud horisontaalselt paigaldatud kangastoruga. Kangastorul on strateegilistes kohtades õhuavad, mis võimaldavad ühtlaselt jaotatud puhtal värskel õhul väljuda torust kogu selle pikkuses. Loomadele optimaalse värske õhu tagamiseks on eluliselt oluline toru läbimõõt ning avade asukohad ja suurused. Galebreakeri ventilatsioonitorud ripuvad kahel kaablil ühe asemel, et takistada toru väändumist.

Oleme oma töös varem näinud toruventilatsiooni lahendusi, mis on projekteeritud ja paigaldatud valesti. Tulemuseks võivad olla ebapiisavad ja isegi valesti suunatud õhuvoolud, mis võivad kaasa tuua loomade haigusi. Selleks et vältida vigu, mida oleme mujal varem näinud, oleme rakendanud iga ventilatsioonitoru paigaldamisel erialaseid teadmisi, kindlustamaks, et ventilatsioonisüsteem vastab konkreetse koha nõuetele.

 

Ventilatsioonitoru õnnestunud paigaldamine

Iga Galebreakeri ventilatsioonitoru paigaldus planeeritakse hoolikalt - hoone plaanil ja mahul tuginevate arvutuste põhjal otsustatakse:

  • Ventilatsioonitorude õige arv
  • Ventilaatori õige suurus
  • Ventilatsioonitorude avade strateegiline asukoht ja läbimõõt
  • Ventilatsioonitorude optimaalne kõrgus ja asukoht
  • Ventilatsioonitorude õige paigaldus
  •  

Ülerõhuga toruventilaatsioonist

Kaasaegses põllumajanduses on põllumehel pidevalt vajadus hoida optimaalsed investeeringud, jätkusuutlikkus ja loomade heaolu tasakaalus. Lautadel on oluline roll loomade heaolu tagamisel ja sellepärast uuendab ja arendab Galebreaker pidevalt oma ventilatsioonitooteid, et aidata farmeritel parandada loomapidamishoonete keskkonda ja hoida selle abil karja tervena. Sealjuures on äärmiselt oluline ventilatsiooni ja õhuvahetuse optimeerimine lautades.

Loomapidamishoonete ventilatsioonimeetodid
Õhuvahetust ja ventilatsiooni saab parandada, kasutades üht alljärgnevatest meetoditest või nende kombinatsiooni:

  1. Loomulik ventilatsioon - külgseinte sisselaskeavade kasutamine koos katuse väljalaskeavaga.
  2. Mehhaaniline ventilatsioon - õhk pannakse loomade ümber liikuma ventilaatorite abil.

Kõige õrnema loomade rühma, vasikate jaoks, võib siiski osutuda suureks väljakutseks tagada piisav ja pidev õhuringlus üksnes loomuliku või mehhaanilise alarõhuga ventilatsiooni abil. Vasikatele on vaja laudas lisaventilatsiooni, et tagada optimaalsed aastaringsed elutingimused. Selleks sobib hästi meie poolt pakutav Galebreakeri VentTube’i
toruventilatsioonisüsteem.

Galebreakeri ventilatsioonitorud pakuvad loomade tasandil rohkelt värsket, ilma tõmbetuuleta, võrdselt levivat õhku ja hoiavad ära niiskust, gaase, õhu kaudu levivaid patogeene ja/või liigset kuumust.